Avalik konkurss

Avalik konkurss

Spordiklubi Viimsi HC kuulutab välja avaliku konkursi stipendiumide taotlemiseks
ja määramiseks iseseisvaks õppeks ja spordikoolituse alaseks ning sportlikuks
tegevuseks käsipalli arendamisel (ehk arendusstipendiumi).

Stipendiumi määramise tingimused on:
– käsipallialased teadmised ja oskused, iseseisev täiendamine ja enese
arendamine käsipallis.

– soov ja valmidus arendada käsipallialast tegevust ning enesetäiendamise

eesmärkidel ja projektides, mis ühtivad SK Viimsi HC arengukava ja
tegevuskavadega.

Stipendiume määrab SK Viimsi HC juhatus sooviavalduste alusel.
Avaldused esitada SK Viimsi HC juhtkonnale aadressil Alpikanni tee 12, Viimsi 74001, Harjumaa

Täiendav info: +372 516 1157